Oferta

Usługi księgowe oferta

Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowa oferta:

Księgi Handlowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • rozliczanie operacji na rachunkach bankowych
 • dla podatników VAT sporządzanie deklaracji
 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi między innymi sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;

 

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D;
 • sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;

 

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło.
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;

Inne usługi

W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą dla nowych klientów oraz dla nowo powstających firm.

 • pomoc w rejestracji nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej;
 • rejestracja firmy i zmiana danych w REGON i NIP;
 • wyprowadzamy zaległości oraz kontrolujemy poprawność wcześniejszych zapisów